Dreptul Familiei

ACȚIUNI ȘI CERERI REFERITOARE LA RAPORTURILE DE FAMILIE:

• cererea de divorț fără/cu minori;

• stabilirea locuinței copilului;

• exercitarea autorității părintești (exercitarea autorității părintești în comun de ambii părinți sau exclusiv de un singur părinte);

• pensia de întreținere - stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor;

• dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul;

• locuința familiei;

• despăgubiri în cazul divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți;

• partajul bunurilor comune;

• consiliere la alegerea regimului patrimonial;

• tutela, curatela;

• punere sub interdicție;

• acțiune în tăgada paternității;

• acțiune în stabilirea paternității - dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil;

• acțiune în stabilirea maternității;

• acțiunea în contestarea filiației;

• asistare /reprezentare adopție etc.

Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj