Drept Imobiliar

DREPT IMOBILIAR


Servicii juridice:

• consultanță și asistența privind negocierea și redactarea antecontractelor și contractelor care privesc imobile;

• notificări de rezoluțiune antecontract de vânzare;

• redactarea contractelor de vânzare-cumpărare, donație imobiliară, antrepriză, leasing imobiliar etc.;

• obținerea de certificate, autorizări, înregistrari de la autorități/instituții;

• tranzacții imobiliare;

• redactarea contracte de construcții și închiriere;

• formalități și proceduri privind cartea funciară;

• acțiune în evacuare din imobilele ocupate sau folosite făra drept;

• acțiune în revendicare imobiliară (prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestuia de la posesorul neproprietar);

• acțiune posesorie (acţiune reală imobiliară prin care se urmăreşte apărarea posesiei, ca stare de fapt, împotriva oricărei tulburări, asigurând menţinerea acestei stări ori redobândirea posesiei, atunci când aceasta a fost pierdută.);

• acțiune în grănițuire (prin care se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăţi vecine);

• acțiune negatorie (prin care reclamantul contestă că pârâtul ar avea un drept de superficie, un drept de uzufruct, de uz sau de abitaţie ori de servitute asupra unui bun aflat în proprietatea sa);

• acțiune confesorie (prin care se ocroteşte sau se valorifică un dezmembrământ al dreptului de proprietate: dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, de uz sau de abitaţie ori dreptul de servitute)

• acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil etc.;


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj