ONORARII

ONORARII

Cum stabilim onorariul

Pentru activitatea noastră profesională avem dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului nostru.

În stabilirea onorariului ținem cont de complexitatea cauzei și timpul necesar soluționării acesteia. Atunci când evaluăm complexitatea cauzei luăm în considerare în principal următoarele:

• timpul şi volumul de muncă;

• natura, noutatea şi dificultatea cazului;

• avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului;

• constrângerile de timp în care suntem obligați de împrejurările cauzei să acţionăm pentru a asigura servicii legale performante;

• numărul de părți implicate;

• valoarea economică a cauzei;

• demersurile care trebuie realizate anterior reprezentării în instanță;

• complexitatea probelor care trebuie administrate;

• volumul documentelor pe care trebuie să le studiem pentru înțelegerea situației de fapt;

• numărul de acte procedurale pe care le redactăm;

• urgența cu care trebuie desfășurate activitățile;

• numărul de termene în care se va soluționa cauza;

• localitatea în care se desfășoară activitatea de reprezentare.

Ce tipuri de onorarii practicăm

Onorariile cabinetului de avocatura se stabilesc cu fiecare client în parte, în functie de complexitatea dosarului și durata procesului. Ele vor fi prevazute în contractul de asistență juridică și pot fi achitate în avans sau eșalonat.

Pentru consultanta juridica practicam anumite tarife orare în funcție de domeniul juridic în care sunteți interesat.

Totodată, pentru societăți, asociații și fundații, practicăm onorarii orare, care includ un număr fix de ore alocate. De exemplu, o societate poate încheia un contract de reprezentare juridică pentru o sumă fixă plătită lunar, în care sunt incluse un număr de 10 ore de asistență juridică pe lună.

Când se plătește onorariul

Onorariul se plătește de obicei la momentul semnării contractului de asistență juridică.

În funcție de cuantumul onorariului, există de asemenea posibilitatea plății în rate, în următoarele forme, cu titlul de exemplu:

• 1/2 din onorariu la momentul semnării contractului, iar 1/2 înainte de ziua depunerii actului de procedură la instanță;

• 1/2 din onorariu la momentul semnării contractului, iar 1/2 din onorariu înainte de primul termen de judecată.

Și totuși, cât costă?

În profesia de avocat nu au fost reglementate prin lege onorarii minime și maxime pentru fiecare activitate, așa cum există, de exemplu, în cazul notarilor.

Cu toate acestea, la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România s-a încercat armonizarea onorariilor minimale practicate de avocați. Astfel, prin HOTĂRÂREA nr. 82 din 17-18 iulie 2020 s-au recomandat onorarii minimale orientative pentru avocaţi.

Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj