Insolvență

INSOLVENŢA

Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvență se concentrează asupra a două aspecte:

- maximizarea șanselor de redresare ale debitorilor aflați în incapacitate de plată;

- protejarea creditorilor, ale caror interese sunt prioritizate.

Recuperarea creanțelor, faliment și lichidare

Asistăm și reprezintăm atât creditorii, cât și debitorii în cadrul procedurilor de insolventa în caz de:

• suspendare activitate firma

• reorganizare firma

• dizolvare si lichidare voluntara firma

• dizolvare si lichidare judiciara firma

• proceduri speciale in faliment.

Serviciile noastre în domeniul insolvenței includ asistența pentru recuperarea creanțelor, evaluarea celei mai bune strategii de urmat în cazul unui faliment iminent, evaluarea fezabilității planurilor de reorganizare din perspectivă juridică, analiza planurilor de reorganizare judiciară și a propunerilor concrete de sistare a actelor frauduloase care vizeaza reducerea activelor debitorului, precum și alte activitati specifice.

Scopul reorganizarii societatii este de a institui o procedura de plată a datoriei debitorului aflat in încetare de plăți, printr-un plan de activitate sau prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul societății până la acoperirea datoriei.

Societățile aflate în dificultate financiară care își doresc continuarea activității, păstrarea locurilor de muncă și acoperirea creanțelor asupra debitorului pot beneficia de serviciile partenerilor noștrii pentru ca interesul societații să fie reprezentat la negocierea și la încheierea procedurii amiabile de renegociere a creantelor (mandatul ad-hoc) ori la încheierea unui concordat preventiv.

În cazul in care se va ajunge totuși ca societatea să intre în insolvență, va trebui ca atât creditorii, cât și debitorii să opteze pentru o reprezentare specializată a intereselor lor.

Noi va oferim consultanța specializată și asistenta în cadrul negocierilor privind angajamentele de plata.

INSOLVENȚA este acea stare a patrimoniului debitorului caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.

Insolvenţa prezumată vădită există în situaţia în care debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.

Insolvenţa este iminentă dacă se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. Insolvenţa nu se confundă cu insolvabilitatea şi cu refuzul de plată.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj