Executare silită

EXECUTARE SILITĂ

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe de regulă odată cu sesizarea organului de executare.

Executarea silită se efectuează prin:

1. urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor;

2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deținute fără drept de debitor;

3. alte măsuri prevăzute de lege.

Pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.

Oferim consultanță în ceea ce priveşte efectuarea executării silite şi legalitatea executării silite.

Redactăm:

- cerere de deschidere a executării silite pe care o depunem la executorul judecătoresc;

- contestații la executarea silită;

- cerere pentru înființare sechestrul asigurător/judiciar;

- cerere de suspendare a executării silite;

- cerere de validare a popririi;

- alte cereri etc.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj