Drept penal

DREPT PENAL

Cereri, contestații, plângeri, petiții în procesul penal

Asistăm și reprezentăm persoane juridice şi persoane fizice în fața organelor de poliție, în fața procurorului şi în faţa instanţelor de judecată (a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară şi a completului de judecată).

Depunem toată diligența să obţinem pentru dvs. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege soluţii cât mai favorabile, precum cele de clasare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, reabilitare, liberare condiționată.

Dacă obținem o soluție de clasare nu veți mai fi tras la răspundere penală. Motivele de clasare sunt însă strict prevăzute de lege. Prin urmare ca să susținem soluția de clasare trebuie să studiem temeinic cauza pe care dvs. ne-o veți încredințata și numai dacă ne găsim în acele cazuri de clasare strict prevăzute de lege folosim această strategie.

Dacă obţinem o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei instanţa va aplica doar un simplu avertisment. Dacă obţinem o soluţie de amânare a aplicării pedepsei sau de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere instanța vă va supune doar unui termen de supraveghere în care veți fi supravegheat să respectați măsuri de supraveghere și veți îndeplini anumite obligații stabilite de instanță. Prin obținerea acestor soluții vom evita aplicarea pedepselor penale grave: închisoarea sau amenda.

Totodată formulăm cereri pentru constituire parte civilă (pentru obținerea de despăgubiri bănești pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune victimei), cereri de introducere în proces a părții responsabile civilmente (în cazul în care autorul faptei e minor/prepus și nu poate răspunde penal), contestații/plângeri împotriva măsurilor preventive/asigurătorii/de internare medicală, contestații la executare, cereri de liberare condiționată, cereri de reabilitare, căi atac (apel), cereri pentru individualizarea pedepsei în sensul aplicării renunțării la aplicarea pedepsei sau amânarii aplicării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă art. 589 NCPP, cererii de întrerupere a executării pedepsei art. 592 NCPP, cererii de înlăturare sau de modificare pedepsei art. 595 NCPP, cereri de încetare sau înlocuire a măsurii internării medicale art. 571 NCPP etc.

Litigii cauzate de accidente rutiere

Asigurăm asistență juridică şi reprezentare atât inculpaţilor, cât şi persoanelor vătămate care au suferit prejudicii materiale şi morale în urma accidentelor rutiere.

Formulăm cereri de reparare a prejudiciilor cauzate în urma accidentelor (despăgubiri bănești).

Prin formularea de cereri de constituire parte civilă în procesul penal se pot cere repararea prejudiciilor materiale, morale, se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de moartea unei persoane şi despăgubire pentru restrâgerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.

Pe larg oferim:

- consultanţă juridică, asistență și reprezentare în cadrul procesului penal suspectului/inculpatului, părții responsabile civilmente, persoanei vătămate și părții civile;

- formularea de plângeri, cereri, memorii, excepții și obiecțiuni în interesul clientului;

- asistență în fața autorităților judiciare române D.N.A., D.I.C.O.T.;

- asistență la audierea suspecților/inculpaților/persoanei vătămate, percheziții domiciliare/informatice, reconstituiri, cercetări la fața locului, expertize etc.;

- asistență la verificarea măsurilor preventive (reținere, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu sau arestarea preventivă), măsurilor asigurătorii (sechestrul, poprirea);

- asistență la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției;

- pregătim eliberarea condiţionată;

- luarea măsurilor de restituire a unor bunuri;

- contestații în anulare, revizuiri;

- revocarea măsurilor de siguranță;

- cererea de reabilitare;

- exercităm acțiunea civilă în procesul penal pentru obținerea de despăgubiri de la inculpat;

- amânarea executării pedepsei închisorii, înlăturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;

- contestații la executare;

REDACTAREA, DEPUNEREA ȘI SUSȚINEREA UNOR CERERI AVÂND CA OBIECT :

- sesizarea organelor de urmărire penală (plângere, denunț);

- plângeri prealabile ale persoanelor vătămate;

- plângeri îndreptate împotriva măsurilor și actelor dispuse de organele de urmărire penală;

- cereri de constituire parte civilă pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin infracțiune;

- intervenția în procesul penal a părții responsabile civilmente;

Infracţiuni cu titlu exemplicativ pentru care asigurăm asistență/reprezentare/consultanță:

- vătamare corporală, lovire sau alte violențe, vătămare corporală din culpă, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, încăierarea etc.;

- violența în familie, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului;

- ultraj/ultraj judiciar;

- ucidere din culpă, omor, omor calificat;

- șantaj, amenințare, hărțuire, lipsire de libertate în mod ilegal;

- violare de docmiciu, violarea sediului professional, violarea vieții private;

- viol, hărțuire sexuală, act sexual cu un minor.;

- furt/furt calificat, tâlharie/tâlharie calificată;

- gestiune frauduloasă, bancruta simplă, bancruta frauduloasă;

- înșelăciune, abuz de încredere;

- distrugere, distrugere calificată/din culpă, tulburare de posesie;

- infracțiuni de fals și uz de fals;

- infracțiuni de corupție (dare de mită, luare de mită, cumpărare de influență, trafic de influență);

- Delapidare, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, purtare abuzivă;

- Deturnare de fonduri, obținere ilegală de fonduri;

- Conducerea unui vehicol fără permis de conducere;

- Conducerea unui vehicol sub influența alcoolului sau a alor substanțe;

- Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acesuia;

- Zădărnicirea combaterii bolilor;

- Tulburarea ordinii și a liniștii publice;

- fraudă și evaziune fiscală;

- infracțiuni economice;

- nerespectarea hotărârilor judecătorești;

-mărturia mincinoasă, falsul în declarații, influențarea declarațiilor;

- alte infracțiuni.

Ce este dreptul penal?

Dreptul penal este ramură dreptului public, formată din ansamblu normelor juridice care reglementează relațiile de apărare socială prin incriminarea ca infracțiuni, sub sancțiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracțiunilor, fie prin aplicarea pedepselor persoanelor care le săvârșesc. În literatura juridica de specialitate europeana, dreptul penal mai este numit și drept criminal.

Caracteristica generală a infracțiunilor este aceea că prezintă pericol social sau amenințare socială. Atunci când se spune că un act reprezintă o amenințare socială, magistrații iau în considerare modul în care a fost săvârșită infracțiunea, mijloacele pe care infractorul le-a folosit pentru a comite fapta, scopul pe care l-a urmărit când a săvârșit infracțiunea, circumstanțele în care infracțiunea a fost săvârșită, consecințele pe care infracțiunea le-a generat și persoana făptuitorului, precum și cazierul său judiciar, dacă este cazul.

Dreptul penal este caracterizat de un set de principii, dintre care cele mai importante sunt: legalitatea, principiul răspunderii penale, proporționalitatea (pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită trebuie să fie proporțională cu gravitatea acesteia).

Codul penal român este aplicat atât infractorilor români, cât și celor străini care au săvârșit infracțiuni în afara frontierei țării noastre, cu condiția ca legea țării în care aceste infracțiuni au fost comise să le prevadă ca acte criminale, inclusiv pentru situația în care sunt comise faptele penale care afectează unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului nostru sau care încalcă drepturile și libertățile cetățenilor noștri. Codul penal român se aplică și persoanelor care nu au cetățenia română, dar ale cărei domiciliu se află în țara noastră și care comit infracțiuni în străinătate.

Cu toate acestea, este posibil ca legea statului în care a fost săvârșită infracțiunea să prevadă anumite cauze care împiedică punerea în mișcare a unei acțiuni penale sau care împiedică continuarea procesului sau care împiedică executarea pedepsei. Legea penală din România nu se aplică ori de câte ori o infracțiune este săvârșită de un reprezentant diplomatic al unei țări străine sau de o persoană căreia nu i se aplică jurisdicția penală română.

Dreptul penal nu este aplicat retroactiv. Este posibil ca o infracțiune să fi fost prevăzută în codul penal anterior, dar să nu mai fie prevăzută în noul cod penal. În această situație, legea penală nu se mai aplică acesteia.

Atunci când o sentință se întâmplă să fie pronunțată după ce o nouă lege este adoptată, judecătorul va decide să aplice legea cea mai favorabilă: fie aceea care era în vigoare atunci când a fost săvârșită infracțiunea, fie noua lege adoptată.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj