Drept imobiliar

DREPT IMOBILIAR

Proprietate privată/proprietate comună

Formulăm acţiuni în instanţă pentru protejarea dreptului de proprietate privată, proprietate comună și proprietate periodică.

De asemenea, apărăm în instanță dezmembrămintele dreptului de proprietate: dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute.

Achizitii imobiliare/ Real Estate

Oferim consultanță juridică în ceea ce priveşte achiziția de proprietăți: terenuri, locuinţe, case, apartamente ș.a..

Carte funciara

Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege.

Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și arhivă, prin registrul comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege.

Înscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizorie și notarea.

Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

Înscrierea provizorie și notarea se fac numai în cazurile anume prevăzute de lege.

Ajutăm la înscrierea drepturilor tabulare în cartea funciară.

Redactăm acţiuni în instanță pentru rectificarea înscrierilor de carte funciară şi asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică în instanţă.

În domeniul proprietății imobiliare vă oferim:

- consultanță și reprezentare privind încheierea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare, locațiune etc.;

- menținerea relațiilor cu autoritățile publice în domeniu (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară);

- dreptul de trecere;

- uzucapiune (mod de dobândire a proprietăţii şi a altor drepturi reale prin posedarea neîntreruptă a unui lucru în intervalul de timp prevăzut de lege);

- accesiunea imobiliară;

- acțiune în revendicare;

- acțiune în evacuare;

- grănițuire;

- coprorietatea și partajul;

- litigii;

- alte activități legate de domeniul imobiliar.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj