Dreptul familiei

DREPTUL FAMILIEI

Divorț/ Pensie de întreținere /Custodie/ Stabilirea locuinţei minorilor

Oferim consultanţă, asistență juridică și reprezentare în instanță în procedurile de divorț, stabilirea locuinței copiilor, exercitarea autorității părintești asupra minorilor (custodie comună sau exclusivă), stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea programului de vizită, acordarea de despăgubiri în cazul divorţului din culpă, stabilirea numelui ce va fi purtat după desfacerea căsătoriei, partajul bunurilor comune etc.

De asemenea, oferim consultanță în ceea ce privește adoptarea regimurilor matrimoniale (regimul comunităţii legale, regimul separaţiei de bunuri, regimul comunităţii legale) Formulăm acţiunile în constatarea nulităţii absolute şi a nulităţii relative a căsătoriei.

Formulăm acţiuni pentru obţinerea pensiei de întreţinere şi asigurăm asistenţa si reperezentarea în instanţă. Precizăm că obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, între rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege. Dispoziţiile privind obligaţia de întreţinere între rudele în linie dreaptă, precum şi între fraţi şi surori sunt aplicabile şi în cazul adopţiei. Obligaţia de întreţinere există între foştii soţi, în condiţiile prevăzute de lege.

Formulăm cereri:

- divorț (divorțul prin acordul soților, divorțul din culpă, divorțul pentru separare în fapt, divorțul din cauza stării sănătății unuia dintre soți);

- custodia copilului (exercitarea autorității părintești în comun sau exclusiv de un singur părinte);

- stabilirea numelui ce va fi purtat după desfacerea căsătoriei;

- pensia de întreținere;

- nerespectarea obligatiei de plată a pensiei de întretinere – abandonul de familie;

- stabilirea locuinței minorului, litigii în legătură cu locuința de familie;

- partajul bunurilor în timpul sau ulterior procedurii de divorţ;

- acțiune în regres pentru restituirea cheltuielilor făcute cu întreținerea unei persoane;

- stabilirea programului de vizitare al minorului;

- stabilirea dreptului părintelui de a avea legături personale cu minorul;

- acordare de despăgubiri în caz de divorţ din culpă;

- alegerea / modificarea / încetarea / lichidarea regimului matrimonial;

- consiliere privind alegerea regimului matrimonial;

- proceduri de stabilire sau de contestare a paternității / maternității;

- adopția unui minor sau a unui adult;

- ruperea logodnei (acțiune în răspundere pentru ruperea abuzivă a logodnei);

- anularea sau nulitatea căsătoriei;

- acţiunea în stabilirea maternităţii prin care se urmăreşte să se stabilescă filiaţia faţă de mama, respectiv ca o anumită persoană este mama copilului;

- acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei (dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil atunci se poate formula această acţiune pentru a se stabili paternitatea prin hotărâre judecătorească şi eventual pentru a se putea obţine pensie de întreţinere in favoarea minorului de la presupusul tată);

- acţiuni în despăgubiri care se pot introduce de mama copilului prin care poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din cheltuielile naşterii şi ale lehuziei şi cheltuielile făcute cu întreţinerea ei în timpul sarcinii şi în perioada de lehuzie; acţiune care se introduce concomitant cu acţiunea pentru stabilirea paternităţii;

- acţiuni în tăgada paternităţii faţă de tatăl din căsătorie prin care se neagă faptul că soţul mamei este tatăl copilului;

- acţiuni prin care se contestă filiaţia faţă de tatăl din căsătorie care se poate face de orice persoană interesată oricând;

- acţiuni în constatarea nulităţii relative a recunoaşterii în cazurile prevăzute expres de lege;

- acţiuni privind contestarea recunoaşterii de filiaţie;

- acţiuni în contestaţia filiaţiei;

- litigii;

- alte activități legate de dreptul familiei.

Dreptul familiei - ramura de drept ce include ansamblu normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie (firească sau civilă), precum și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj