Drept comercial

DREPTUL SOCIETAR – operațiuni la Registrul Comerțului

Ne ocupăm cu:

- înființarea și înregistrarea societăților comerciale (a societăților pe acțiuni S.A., a societăților cu răspundere limitată S.R.L.) sau a comercianților persoane fizice: persoană fizică autorizată (PFA); persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale; persoană fizică, titular al unei întreprinderi familiale);

- completarea obiectului de activitate din Codul CAEN;

- cooptare de noi asociați/ retragere / excludere asociați;

- majorări/reduceri de capital social;

- cesiune părți sociale/acțiuni (transfer de părți sociale/acțiuni);

- numire administratori/cenzori;

- modificarea sediului societății, prelungirea contractului de sediu;

- înființarea de sedii secundare;

- înființarea/desființarea punctelor de lucru secundare, birourilor comerciale, sucursalelor, reprezentanțelor, filialelor;

- suspendarea activității;

- modificarea datelor de identificare a asociaților;

- dizolvarea societății;

- obținere certificat constatator;

- redactarea actelor constitutive/amendamentelor actelor constitutive;

- redactarea actelor adiționale, a hotărârilor A.G.A.;

- rezervarea denumirii societății, schimbarea denumirii societății;

- pacte dintre asociați: pact de confidentialitate, pacte de neconcurență;

- excluderea, retragerea asociațiilor;

- litigiile dintre asociați sau dintre asociați și societate;

- întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri;

- negocierea și redactarea contractelor comerciale: contracte de furnizare, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare, contract de leasing, contract de colaborare, contracte de comision, contract de agenție etc.;

- asistarea la negocierea tranzacțiilor;

- stabilirea temporară a sediului companiilor la sediul avocatului;

- prelungirea duratei societății;

- fuziuni și achiziții;

- mediere, tranzacții în faza procesuală și post procesuală;

- recuperarea debitului (negociere și conciliere);

- recuperare debite – executare silită;

- redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești;

- procedură somației de plată și a ordonanței de plată;

- dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment;

- declaratie de creanţa, contestaţii la tabelul creditorilor;

- procedura de insolvență;

- angajarea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere;

- reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului București și județul Ilfov precum și în toată țara;

- obținere certificat de cazier fiscal;

- asistență și reprezentare juridică în fața persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice, a organelor cu activitate jurisidicțională, precum și în fata instantelor judecătorești;

-alte operațiuni în legătură cu Registrul Comerțului.

Drept comercial - ansamblu de norme juridice de drept privat care reglementează raporturi juridice izvorâte din activități de producție, comerț, prestări de servicii și executare de lucrări, precum și raporturilor juridice la care participă profesioniștii care au calitatea de comerciant. În accepțiunea Noului Cod Civil, prin acte și fapte de comerț se desemnează activități de producție, comerț, prestări de servicii.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj