Domenii de practică

Drept penal

Audieri, percheziții, plângeri împotriva măsurilor preventive/asigurătorii, reabilitare, liberare condiționată, contestație la executare, despăgubiri civile, constituire parte civilă etc.

Drept civil

Contestații la executare, evacuări, partaje, moșteniri, contracte (anulare, reziliere), răspundere contractuală/delictuală, dreptul de proprietate, revendicări, carte funciară etc.

Drept comercial

Înființare societăți, cesiuni părți sociale/acțiuni, schimbarea obiectelor de activitate, majorare/micșorare capital social, cooptare de noi asociați, mutare sediu, suspendare activitate etc.

Dreptul familiei

Divorț, pensie de întreținere, partaj, locuința familiei, încredințarea minorului, stabilirea orelor de vizitare, stabilirea sau contestarea paternității / maternității, adoptii etc

Drept administrativ

Acțiuni în justiție/Plangeri împotriva actelor administrative individuale sau normative etc.

Drept imobiliar

Negocierea și redactarea antecontractelor/contractelor, acțiuni în constatare deptului de proprietate, dreptul de trecere, accesiunea imobiliară, uzucapiune, revendicare, carte funciară etc.

Insolvență

Recuperarea creanțelor, faliment și lichidare etc.

Contravenții

Redactarea plângerilor împotriva procesului- verbal de contravenție, asistență în fața organelor judiciare.

Executare silită

Contestații la executare, cerere de suspendare a executarii, întoarcerea executării, validare poprire, înființare sechestrul asigurătoriu/judiciar etc.

Asociații și Fundații

Înființare ONG, rezervare denumire, redactare acte constitutive și statute, atestare acte, asistență și reprezentare la instanță etc.

Consutanță GDPR

Consultanţă în vederea implementării GDPR în cadrul organizaţiei dvs.

Despăgubiri - daune AUTO

Pentru a cere despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accidentelor auto este necesară formularea în procesul penal a unei cereri de constituire parte civilă.

Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj